ગારિયાધાર મા વિવિધ પ્રશ્ને ચિફ ઓફિસર શ્રી ને આવેદન જન ચેતના પાર્ટી

ગુજરાત જન ચેતના પાર્ટી તેમજ ટોળ પાણા વિસ્તાર ના રહીશો દ્વારા વિવિધ પ્રશ્ને ચિફ ઓફિસર શ્રી ને આવેદન પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી
રિપોર્ટ ગોપાલ ગોંડલિયા ગારિયાધાર 09327312689
Please follow and like us:
error20