પ્રેસ રિપોર્ટર કોર્સ અને જર્નાલિઝમ કરવા માટે સંપર્ક કરો 91 848 888 5483

આપના વિસ્તાર મા બનતી ઘટના તેમજ જાહેરાત આપવા માટે સંપર્ક કરો, જન સાહસ ન્યૂઝ – ૯૧ ૮૪૮ ૮૮૮ ૫૪૮૩
ગુજરાત નાં દરેક જીલ્લા તેમજ તાલુકા બ્યુરોચીફ તથા રિપોર્ટર અને કેમેરા મેન ની નિમણુંક કરવાની છે.
પ્રેસ રિપોર્ટર કોર્સ અને જર્નાલિઝમ કરવા માટે સંપર્ક કરો * 91 848 888 5483
Please follow and like us:
error20