#સુરત:ભારતીય_જનતા_યુવા_મોરચા_દ્રારા_CAA_ના_સમર્થન_મા_કાર્યક્રમ_કરવામા_આવયો

via Please follow and like us:20

Read more

#JANSAHAS NEWS – રીયલ એજ્યુકેશન ઍન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત દ્રારા નવરાત્રી મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો

રેડરિબન મ્યુઝિક દ્વારા નવરાત્રી માટે નવો ‘અખંડ ગરબો’ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુવિખ્યાત યુવા ગાયિકા હિમાલી વ્યાસ નાઇકનો આ ગરબો

Read more

#JANSAHAS NEWS – રીયલ એજ્યુકેશન ઍન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત દ્રારા નવરાત્રી મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો

રેડરિબન મ્યુઝિક દ્વારા નવરાત્રી માટે નવો ‘અખંડ ગરબો’ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુવિખ્યાત યુવા ગાયિકા હિમાલી વ્યાસ નાઇકનો આ ગરબો

Read more